Farní kostel v zámeckém hotelu Mailberg

Verze pro tisk

Romantické baroko

Kostel v zámeckém hotelu Mailberg slouží dnes také jako farní kostel obce Mailberg. Původní gotický halový kostel byl 1609 barokně přestaven. Kostel je zasvěcen patronovi Suverénního řádu Maltézských rytířů Svatého Jana Křtitele. Dřívější řádový kostel září po renovaci v roce 2007novým leskem.

Barokní umění v regionu Weinviertel

Barokní oltář je dílem známého vídeňského sochaře Adama Pierara a jsou v něm uschovány relikvie Svatého Jana Křtitele. Oltářní obraz je dílem vídeňského malíře Josepha Biedermanna.  Ukazuje motiv jediného druhu v Rakousku: Jan Křtitel stojí nad ostrovem Malta a prosí Nejsvětější Trojici o ochranu řádové flotily, která vyplula v roce 1571 do námořní bitvy u Lepanta proti Turkům. V schránce pozdně barokního baldachýnového oltáře lze obdivovat kopii Pražského Jezulátka.

Pražské Jezulátko

Originál, který je uctíván a jsou mu přičítány zázraky, je 45 cm velká vosková soška a nachází se od roku 1628 v kostele Panny Marie Vítězné v Praze. Představuje Ježíška ve věku tří let a je cílem mnoha poutníků, protože se prý po prosbě k Pražskému Jezulátku staly četné zázraky a uzdravení.

Je starobylým zvykem darovat Pražskému Jezulátku šaty. Mezi jeho přibližně 100 různými bohatě vyšívanými šatičkami se nachází 20 šatiček a pláštíků darovaných císařovnou Marií Terezií.

 

Klenotem na empoře jsou známé mailberské varhany od varhanáře Silberbauera, které byly také restaurovány.

Mše a svatby v zámeckém kostele Mailberg

Kostel na zámku Mailberg je denně přístupný. Barokní kostel v zámeckém hotelu Mailberg je ideální pro romantické svatby a sňatky v regionu Weinviertel.