Od hradu k zámeckému hotelu – Pohnutá historie Mailbergu

Verze pro tisk

Již v roce 1055 je Mailberg doložen.  Od roku 1146 je zámek Mailberg v majetku Suverénního řádu Maltézských rytířů a je jejich nejstarší m vlastnictvím. Po celá staletí sloužil zámek jakokomenda a byl duchovním a dlouhou dobu také vojenským střediskem.

Pohnutá historie

Pohnutá a válkami poznamenaná minulost Mailbergu způsobila, že zámek vždy utrpěl velké ztráty. V období husitských válek v 15. století byl Mailberg vícekrát obsazen a zničen, stejně tomu bylo za třicetileté války (1618-1648). Ani za napoleonských válek v 19. století nezůstala malá vinařská obec ušetřena. V roce 1945 probíhala linie fronty jen 10 kilometrů jižně od Mailbergu. Postupující ruská armáda zanechala hluboké stopy.

Důležitá role

V historii Dolního Rakouska hraje „Mailberger Bund“ („Mailberský spolek“) důležitou roli. Byl uzavřen v roce 1451 na zámku Mailberg a byl považován za první úspěch stálého zastoupení stavůproti moci císaře.

Aktivní středisko

Dnes je komenda soběstačnou hospodářskou jednotkou. Zhruba 250 hektarů zemědělské půdy se zde obhospodařuje ekologicky, dále k tomu patří ještě 400 hektarů lesa a 48 hektarů vinic.

Užívání zámku jako hotel a provozování turistiky a akcí  je další důležitý opěrný pilíř: Ubytování v láskyplně renovovaných pokojích pro hosty a suitách Ochutnávky vína ve vinotéce návštěvarestaurace v zámeckém sklepu a užívání elegantních prostor v zámku pro slavnostní akce a semináře.