Suverénní Maltézský rytířský řád na zámku Mailberg

Verze pro tisk

Suverénní Maltézský rytířský řád – plným jménem „Suverénní rytířský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a z Malty“ – se vyvinul ze špitálního bratrstva okolo roku 1048 v Jeruzalémě.

Úkolem řádu je v duchu křesťanské lásky k bližnímu a bratrství a ve shodě se staletou tradicí rozmnožovat Boží slávu svěcením svých členů podporovat víru a svatý stolec a sloužit bližním. Úkoly a cíle řádu jsou shrnuty v heslu „Tuitio fidei et obsequium pauperum“ - Ochrana víry a služba trpícím.

Kromě komendy Mailberg vlastní řád v Rakousku ještě osm kostelů. Kromě toho bylo Rakouským velkopřevorstvím založeno sedm pomocných organizací, v kterých pracují dobrovolní neplacení pomocníci a spolupracují členové řádu.

Suverénní Maltézský rytířský řád
Großpriorat von Österreich (Rakouské velkopřevorství)

Johannesgasse 2 
1010 Wien 
Tel.: +43/⅕12-72-44 
Fax: +43/⅕13-92-90 
Website